Cruiser Riders Club

Go Back   Cruiser Riders Club > CRC YÖNETMELİĞİ

 
 
Seçenekler Stil
  #1  
Alt 12-10-2009
Cruiser Riders Club - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Cruiser Riders Club Cruiser Riders Club isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ADMIN
 
Üyelik tarihi: Fri Sep 2009
Mesajlar: 24
Cruiser Riders Club isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart CRUISER RIDERS CLUB Yönetmeliği

CRUISER RIDERS CLUB YÖNETMELİĞİ( KULÜP ANAYASASI )
A-YÖNETİM ŞEKLİ:


Cruiser Riders Club üyeleri, Kurucuların koymuş olduğu Ana Kurallara uymak zorundadırlar. Aşağıda açıklanmakta olan bu kurallar bütün üyelerimizin güvenliği ve huzuru için konulmuş olup zaman içinde ancak Kurucularla birlikte MEMBER'ların oluşturduğu Genel Kuruldaki oylama sonucu değiştirilebilirler. Değiştirilen kurallar, ilgili kuralın uygulanmakta olduğu üyenin aleyhine ise o üye için değişiklik uygulanmaz. Yeni kural koyma yetkisi, varolan kurallarla çakışmadıkça, Başkana aittir. Ancak, Genel Kurulun oylamasıyla geçerlilik kazanır.B-KURUCULAR KURULU:

1- Kurucular Kurulu 3 kişiden oluşur. Bu üç kişinin yetkileri ve oy oranları eşittir.

2- Kulübümüzde DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK SİSTEMİ uygulanmaktadır!.

a) Kurucular Kurulu üyeleri her yıl aralarından birini 1 yıllığına görev yapmak üzere BAŞKAN olarak seçereler.
b) Seçilen BAŞKAN’ın görev süresi 1 yıldır. 1 yılın sonunda diğer kurucu üyelerden biri Başkanlık görevini üstlenir.
c) BAŞKAN kendisine MEMBER üyeler arasından veya eski kadrodan uygun gördüklerinden bir BAŞKAN YARDIMCISI ve DİSİPLİN KURULU BAŞKANI seçer. DİSİPLİN KURULU Üyesi Kurucular kurulu tarafından önerilen MEMBER'ın Genel kurul tarafından oylanması sonucu seçilir. Bunların dışındaki kulüp içi görevlendirmeleri de BAŞKAN kendisi yapar.
d) BAŞKAN’ ın görev süresi bitiminde BAŞKAN’ın seçtiği diğer görevlilerinde görev süresi sona erer.


3- Kurucular kurulu üyelerinin her üçü de, kulübü her ortamda temsil etme yetkisine sahiptirler.

4- Kulübü temsil yetkisi kullanılırken, Kurucular kurulunun üç üyesi birlikte olabileceği gibi, iki veya tek başına bir kurucu dahi bu yetkiyi kullanabilir.

5- Kurucular Kurulundaki üyeler, aralarındaki görev dağılımını kendileri belirlerler.

6- Kurucular Kurulu üyelerinin oy hakkı Genel Kurul üyeleriyle yani full pathc’li MEMBER'larla eşittir.

7- Genel Kuruldaki tüm oylamalar kapalı zarf usulüyle gizli yapılıp sayım açık yapılır.

8- Kurucular Kurulu üyesi üç yıldan önce kuruldan istifa edemez. Çok önemli bir sebeple kuruldan istifa etmek zorunda kalan üyenin istifası Kurucular Kurulunun 2/3 oyu ile geçerlilik kazanır. Kurucular Kurulundaki üyeliğine son verilmek istenen üyenin üyeliği de kurulun 2/3 oyu ile sonlandırılır ve boşalan üyeliğe, Kurucular Kurulunun aday gösterdiği, Genel Kurul üyelerinden bir kişi seçilir.

9- Kurucular Kurulu en az ayda bir defa, kurulun bütün üyelerinin katılımıyla toplanır ve gündemi oluşturan maddeleri görüşüp karara bağlar. Genel Kurul oylaması gerektiren maddeleri en kısa zamanda Genel Kurul oylamasına sunarak karara bağlar.

10- Kurucular Kurulunun herhangi bir üyesi olağan üstü toplantı isteyebilir ve diğer iki üye buna uymak zorundadır.

11- Kurucular Kurulu üyelerinin kabul edebileceği makul bir mazereti olan üye, toplantıya katılamayacaksa, diğer üyelerden birine yazılı vekalet verir. Bu kural genel kurul toplantılarında MEMBER'lar için de geçerlidir.

C-DİSİPLİN KURULU:

1-DİSİPLİN Kurulu 3 üyeden oluşur. Kulüp BAŞKANI, DİSİPLİN KURULU BAŞKANI ve MEMBER lar arasından seçilen 1 DİSİPLİN KURULU ÜYESİ.

2- Disiplin Kurulu, herhangi bir disiplin suçu işlemiş üye ile ilgili kararı, öncelikle kendi arasında verir ve uygular. Ancak, Genel Kurul kararı ile uygulanacak ceza için araştırmayı yapıp raporunu Başkana sunar. Başkan raporu inceledikten sonra, Genel Kurulda oylatarak gereğini yapar.

3- Herhangi bir üyenin kulüp kurallarına aykırı davranışları olursa, Genel Kurul üyelerinden en az üçünün Disiplin Kuruluna yapacağı teklif de Disiplin Kurulu tarafından incelenmek zorundadır ve uygun görülürse o üyenin durumu, disiplin kurulu tarafından Başkana rapor edilir. Başkan tarafından değerlendirilerek Genel Kurul’da oylamaya sunulur. Karar oy çokluğu ile alınır.

4- Suçun derecesine göre kişiye önce, Disiplin Kurulu Başkanı tarafından sözlü, daha sonra web sitemizde yazılı ihtar verilir. Eğer suç, pathc’inin geri alınmasını ve en sonunda üyeliğinin silinerek kulüpten ihracını gerektiriyorsa,Başkanın teklifiyle Genel Kurulun oylamasına sunularak oy çoğunluğu sağlanması durumunda gereği yapılır.

KURUCULAR KURULU
DAĞILIMI:


Kurucu MEMBER
Kurucu MEMBER
Kurucu MEMBER

DİSİPLİN KURULU
DAĞILIMI:


Disiplin Kurulu Başkanı
Disiplin Kurulu Üyesi
Kulüp Başkanı

GENEL KURUL
DAĞILIMI:

MEMBER ve Stager Üyelerin tamamından oluşur.

Konu FLUXUS tarafından (03-04-2019 Saat 07:40 ) değiştirilmiştir.
  #2  
Alt 12-10-2009
Cruiser Riders Club - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Cruiser Riders Club Cruiser Riders Club isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ADMIN
 
Üyelik tarihi: Fri Sep 2009
Mesajlar: 24
Cruiser Riders Club isimli üye Tecrübe puanını kapatmıştır.
Standart Kulüp Üyeliği:

D-KULÜP ÜYELİĞİ:

1-Kulübümüze katılmak isteyen bay veya bayan motorcunun, silindir hacmi en az 250 cc olan, kendine ait cruiser, cruiser custom veya chopper tipi motosikletinin ve A2 ehliyetinin olması gerekmektedir. A2 ehliyetin katılınacak ilk toplantıda 3 kurucudan birisine ibraz edilmesi şarttır!

2-Yukarıdaki şartları uygun olan kişi web sitemizdeki üyelik formunu eksiksiz olarak doldurduktan sonra mail adresine tarafımızdan bir onay mesajı alır ve Sanal Kulüp Üyeliği o andan itibaren başlamış olur. Sanal Üyelik sırasında sadece sınırlı sayıda başlığı okuyabilir ve mesaj yazabilirler.

3-Sanal üyelikleri başlamış kişiler en az 1 (bir) defa, haftalık olağan kulüp toplantılarına katıldıktan ve Tanışma Başlıkları bölümünde kendilerini tanıttıktan sonra Kurucular Kurulu tarafından değerlendirilerek Üye Adayı (PROSPECT) statüsüne geçer ve forumlara katılabilirler.
Ancak göğüs patch'li yelek giyebilmeleri için en az 4 (dört) haftalık kulüp toplantısına katılmış olma zorunlulukları vardır.

4-MEMBER üyelerden biri, sanal üyeliğini gerçekleştirmiş kişi için, Kurucular Kuruluna referans verirse ilk toplantıya katılım beklenmeksizin o kişiye Kurucular Kurulu kararıyla Üye Adayı rütbesi (PROSTPECT) verilebilir.

5-Kulüp üyeleri haftada bir gün, yeri, günü ve saati, Kurucular Kurulunca belirlenen ve web sitemizde yayınlanacak olan yerde haftalık olağan toplantılarını yaparlar.

6-Bu toplantılarda Kurucular Kurulundan en az bir ve Disiplin Kurulundan en az iki kişi bulunur. Bütün kulüp üyeleri, dilek ,temenni ve önerilerini bu toplantılarda kurul üyelerine sözlü veya yazılı olarak iletebilirler.

7-Kulübümüz sanal bir kulüp olmadığı için üyelerin önemli mazeretlerinin dışında toplantı ve organizasyonlarımıza katılmaları gerekmektedir. Makul mazeretsiz devamsızlıklar disiplin cezası gerektirebilir.

8-Üyelerin toplantılara siyah deri yelek veya kot yelekle katılmaları şarttır. Kıyafetler C.C.C. kültürüne uygun olmalıdır.

9-Üyeler toplantı, gezi veya organizasyonlara artçı getirilebilirler.

10-Üyenin toplantılara devamı, topluluğa uyumu, motosiklet kullanma becerisi ve tecrübesi, motoruna bakımı, toplu sürüş kurallarına uyumu gibi kriterler göz önüne alınarak ve üyenin de kendi talep etmesi durumunda Kurucular Kurulunun kararıyla üyeye, yeleğinin ön kısmında taşıması için önce göğüs patch'i verilir. Yukarıdaki kriterlere uygun ve erkek üyelerde motosikleti 500 cc ve üzeri, bayan üyelerde motosikleti 250 cc ve üzeri olan üyeye, göğüs patch'i aldığı tarihten itibaren hesaplanmak üzere en az 20 haftalık toplantıya iştirak etmiş olması halinde en az 3 MEMBER üye tarafından önerilmesi kaydı ile Kurucular Başkanın onayının Genel Kurulda oylanmasıyla sırt pathc’i verilerek Full patch’li olması ve MEMBER unvanını alması sağlanır. Kulüple ilişkisi sorunsuzca kesilmiş ancak tekrar kulübe dönüş yapmak isteyen ESKİ MEMBER üyeler için bu süre 10 toplantı olarak sabitlenmiştir. Bu süreci bitiren eski MEMBER'lar tekrar Genel Kurulca oylandıktan sonra yeniden MEMBER olabilirler.

11-Genel Kurulda, herhangi bir konuda yapılan oylamalarda, oyların eşitliği söz konusu olursa, Kulüp Başkanının kararı 2 oy olarak kullanılır. Böylece oyların eşitliği ortadan kalkmış ve oylamanın sonucu ortaya çıkmış olur.

12-Bir üyeye MEMBER unvanı verilip verilmeyeceğine veya kime verileceğine en az 3 (üç)MEMBER üyenin önermesi ile Kulüp Başkanının değerlendirmesinden sonra Genel Kurulun oy çoğunluğu ile karar verilir.

13-Henüz MEMBER olmamış, göğüs patch'li aday üyeler (PROSTPECT); kulüp ve üyeler yararına, bütün teklif ve önerilerini Kulüp Başkanına, çekinmeden sunabilirler. Bu sunumlar mutlaka değerlendirmeye alınacaktır. Bu üyeler sadece Genel Kurulda oy kullanamazlar.

14-MEMBER unvanlı üyeler, Genel Kurulu teşkil ederler ve Kurucular Kurulu üyeleriyle her ortamda eşit oy hakkına sahiptirler. Bütün Genel Kurul toplantılarına katılmak zorundadırlar. Geçerli mazeretleri durumunda, mazeretlerini yazılı olarak Başkana sunarlar ve bir Genel Kurul veya Kurucular Kurulu üyesine yazılı olarak vekalet verirler. Bir Genel Kurul veya Kurucular Kurulu Üyesi birden fazla vekalet alamaz.

14- A) Belirli bir yaşı aşmış, fikirlerine değer verdiğimiz, aramızdan ayrılmalarını arzu etmediğimiz MEMBER üyelerimiz motor binme veya toplantılara sıklıkla katılma gibi eylemleri eskisi kadar yapamadıklarını ifade ederek STAGER rütbesi almak isteyebilirler. Bu talepleri halinde Kulüp Başkanının onayı sonrası genel kurulda oylama gerçekleştirilerek MEMBER ünvanından STAGER ünvanına geçebilirler. STAGER üyelerin tüm hakları MEMBER üyelerimiz ile aynıdır. Ancak göğüs rütbelerinde STAGER yazar ve 'motor kullanmak veya sahibi olmak', 'bütün toplantılara katılmak' gibi zorunlulukları yoktur!

15-Full MEMBER ’lar, sadece Göğüs Patch’li PROSPECT 'ler ve HANGAROUND' lar motorlarını kullandıkları sürece yeleklerini giymeyi kabul etmiş sayılırlar. Ancak başka kulüplerin hiçbir aktivitesine, Başkanın onayı olmadan, patch’li olarak kesinlikle katılamazlar.
Sivil olarak katılacakları zaman dahi Başkanı bilgilendirmeleri gerekir.
Aksine bir eylem ağır disiplin cezası gerektirir.


16-Her üye full patch’li yeleğini koruyup kollamak zorundadır. Hiç olmasını dilemeyiz ama herhangi bir kazanın dışında patch’inizin yenilenmesi söz konusu değildir!
Patch’li yeleğini kaybeden veya çaldıran üyeye yeni patch verilmez ve MEMBER’lığı düşer!

17-Patch’imiz kulübümüzün onurudur. Onu koruyup kollamak, kulübümüze yakışır şekilde, gururla taşımak boynumuzun borcudur.

18-MEMBER ’lar, eşlerine toplu sürüş esnasında ve kulübümüzün toplandığı ortamlarda güzel bir görsellik ve zengin bir görüntü sağlamak adına Full Patch’li yelek giydirebilirler. Ancak bu MEMBER ünvanı taşıdıklarını göstermez. Genel Kurulda herhangi bir oy hakları yoktur ve yakalarına MEMBER logosu takamazlar.

E-ÖZEL MADDE :
Kulübümüzün kuruluşunda engin tecrübelerinden yararlandığımız, bulunduğu bütün topluluklarda, hak ettiği saygınlık ve sevgiyi kazanmış, bundan sonra da aramızda bulunmasından büyük mutluluk duyacağımız Aytek ( ADOG ) Doğ, kulübümüzün onursal üyesidir!
Şartları ne olursa olsun, kulübümüzün Full Patch’li,MEMBER üyesidir.

Konu FLUXUS tarafından (03-04-2019 Saat 07:37 ) değiştirilmiştir.
 

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Hizli Erisim


Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:59.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright 2009 - 2010, Kobisoft Bilişim A.Ş.
Bu Sayfanın Tüm Telif Hakkı CruiserRidersClub a ait olup izinsiz kullanımı yasal değildir.